Johtokunta ja toimikunnat

Haapajärvi-Seuran toiminnasta vastaa 6-jäseninen johtokunta apunaan toimikuntia tai erilaisia työryhmiä. Johtokunnan puheenjohtaja toimii Veijo Tikanmäki. Johtokunnan jäsenillä toimikauden pituus on kolme vuotta. Haapajärvi-Seura julkaisee kerran viikossa ilmestyvää kotiseutulehteä Maaselkää sekä harvemmin ilmestyvää ilmaisjakelulehti Maaselän Extraa.

Vuosittain valittavia vakinaisia toimikuntia ovat perinnekulttuuritoimikunta ja ympäristötoimikunta.

Perinnekulttuuritoimikunta vastaa seuran museoalueesta rakennuksineen ja kotiseutuarkistosta sekä haapajärvisen muistitiedon ja muun perinteen keräämisestä ja tallentamisesta. Toimikunta myös järjestää museoalueella erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa, eniten Kotiseutuviikolla, mutta myös muina aikoina.

Ympäristötoimikunnan alaa Haapajärvi-Seurassa ovat ympäristöön liittyvät asiat.

Johtokunta

Veijo Tikanmäki (pj.), Jarmo Eronen, Jaakko Haarala, Ilkka Heinonen, Erkki Leppälä, Hanna Nivala, Alpo Saarela, Eija Paananen (siht.).

Perinnekulttuuritoimikunta

Eeva Pohjola (pj),  Riitta Heittokangas, Jaana Honkala, Hanna Nivala, Veijo Tikanmäki (siht.)

Ympäristötoimikunta

Hanna Keski-Rauska, Sirkka Kumpula, Liisa Leppänen, Hannes Tolonen

Kalajokilaakson kotiseutuliitto

Seuran edustajana liiton hallituksessa Alpo Saarela